30-09-2009 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την διάλυση του ΚΕΑΠΟΑ.

Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box:

08-12-2009 Ανακοίνωση για την καταβολή του ΚΕΑΠΟΑ στους δικαιούχους.

28-04-2010 Ενημέρωση ΚΕΑΠΟΑ σχετικά με την πορεία εκκαθάρισης.

Text Box:

Τηλέφωνα :

 

 

 

Φαξ :

 

 

E-mail :

 

 

Web admin:

 

Copyright © 2009 ΟΣΠΑ

210 9238 171

210 9217 447

 

 

210 9219 373

210 9219 640

 

ospa@otenet.gr

info@ospa.gr

 

admin@ospa.gr

 

Για να ανοίξουν τα αρχεία χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Reader
Η Ιστοσελίδα λειτουργεί καλύτερα με Microsoft Internet Explorer
Η Ιστοσελίδα λειτουργεί και με firefox3.5

Ανακοίνωση ΚΕΑΠΟΑ της 10-6-2011

Text Box: