Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box:
Text Box:

Τηλέφωνα :

 

 

 

Φαξ :

 

 

E-mail :

 

 

Web admin:

 

Copyright © 2009 ΟΣΠΑ

210 9238 171

210 9217 447

 

 

210 9219 373

210 9219 640

 

ospa@otenet.gr

info@ospa.gr

 

admin@ospa.gr

 

Για να ανοίξουν τα αρχεία χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Reader
Η Ιστοσελίδα λειτουργεί καλύτερα με Microsoft Internet Explorer
Η Ιστοσελίδα λειτουργεί και με firefox3.5

Αναλυτική Κατάσταση Μεταφοράς με βάσει τη διαδικασία του Ν.3717/2008 και ΠΝΠ 16/09/2009 από τις οποίες απεσύρθησαν

 

Είχαν υποβληθεί 2.266 αιτήσεις μεταφοράς, από τις οποίες απεσύρθησαν 324 λόγω συνταξιοδότησης.

 

Επομένως το σύνολο των αιτήσεων μεταφοράς προς υλοποίηση είναι 1.941.

 

Έχουν ήδη μεταφερθεί και δημοσιευθεί σε ΦΕΚ 1.901.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ 30 σε στάδιο υπογραφών και

   10 στο Εθνικό Τυπογραφείο για ΦΕΚ.

 

Σε συλλογή υπογραφών:

ΕΦΕΤ                                                                          2 άτομα –σε αρχικό σχέδιο ΚΥΑ για 1η υπογραφή

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ                                                         1 άτομo –σε έγκριση πίστωσης και μετά ΦΕΚ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                          5 άτομα –σε έγκριση πίστωσης και μετά ΦΕΚ

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                             1 άτομο –2η υπογραφή στο ΥΜΕ

Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                                          4 άτομα –σε αρχικό σχέδιο ΚΥΑ 1η υπογραφή

Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                                          1 άτομο –στην 20η διεύθυνση στο ΓΛΚ

ΕΟΤ                                                                            2 άτομα –σε αρχικό σχέδιο ΚΥΑ για 1η υπογραφή

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                    1 άτομο -στην ΥΔΕ του φορέα και μετά 20η Δ. ΓΛΚ

Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                                          3 άτομα -στην 20η Δ. ΓΛΚ και μετά ΥΔΕ και ΦΕΚ

ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ            1 άτομο -στην ΥΔΕ του φορά και μετά 20η Δ. ΓΛΚ

ΥΠ. ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ             1 άτομο –για 2η υπογραφή στο ΥΜΕ

ΓΕΝ                                                                            1 άτομο -σε αρχικό σχέδιο ΚΥΑ για 1η υπογραφή

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ                                                           1 άτομο –στην ΥΔΕ του φορέα και μετά στην 20η Δ. ΓΛΚ

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ                                                           1 άτομο –στην 21η στο ΓΛΚ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                          1 άτομο –στο ΥΜΕ για 2η υπογραφή

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                    3 άτομα -στο ΥΜΕ για 2η υπογραφή

ΥΠ. ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ             1 άτομο –στο ΥΠΕΣ για 2η υπογραφή

 

                                                                                     Σύνολο 30 άτομα

 

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για ΦΕΚ:

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ                                                           7 άτομα

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ                                                         2 άτομα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                          1 άτομο

 

                                                                                     Σύνολο 10 άτομα

 

Ελπίζουμε σύντομα να υλοποιηθούν και οι τελευταίες αυτές περιπτώσεις, έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοι να διασφαλίσουν το εργασιακό τους μέλλον, όπως άλλωστε είχαμε δεσμευτεί εξ αρχής.

 

Η επιτροπή μεταφορών της ΟΣΠΑ

Text Box: