Η νο 3 του Α340 σε συντήρηση
Α340
Α340 Cockpit
Α340 Cockpit
Αναχώρηση στις 23-09-2009
Πίνακας Αναχωρήσεων στον ΔΑΑ
Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box:
Text Box:

Τηλέφωνα :

 

 

 

Φαξ :

 

 

E-mail :

 

 

Web admin:

 

Copyright © 2009 ΟΣΠΑ

210 9238 171

210 9217 447

 

 

210 9219 373

210 9219 640

 

ospa@otenet.gr

info@ospa.gr

 

admin@ospa.gr

 

Για να ανοίξουν τα αρχεία χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Reader
Η Ιστοσελίδα λειτουργεί καλύτερα με Microsoft Internet Explorer
Η Ιστοσελίδα λειτουργεί και με firefox3.5
Text Box: