Πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη της ΟΣΠΑ

www.etemp.gr

www.eptaoa.gr

www.eisf.gr

www.eeaeunion.gr

Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box:
Text Box:

Τηλέφωνα :

 

 

 

Φαξ :

 

 

E-mail :

 

 

Web admin:

 

Copyright © 2009 ΟΣΠΑ

210 9238 171

210 9217 447

 

 

210 9219 373

210 9219 640

 

ospa@otenet.gr

info@ospa.gr

 

admin@ospa.gr

 

Για να ανοίξουν τα αρχεία χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Reader
Η Ιστοσελίδα λειτουργεί καλύτερα με Microsoft Internet Explorer
Η Ιστοσελίδα λειτουργεί και με firefox3.5
Text Box:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΦΑΞ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ε.Ε.Α.Ε.

210 3568373

210 3568375

 

Ε.Ι.Σ.Φ.

210 9236881

210 9218513

 

Ε.Π.Ε.Π.

 

210 3564659

 

Ε.Π.Τ.Α.Ο.Α.

210 9231785

210 9217689

 

Ε.Σ.Ε.Ο.Α.

 

210 3564411

 

Ε.Σ.Ε.Π.Ο.Α.

210 9223587

210 9223587

 

Ε.Σ.Τ.Ε.Π.Ο.Α.

210 9666590

210 9666556

 

Ε.ΤΕ.Μ.& Π.

210 9221497

210 9216712

 

Ε.Χ.Π.Α.

210 9342780

210 9323792

 

Σ.Ε.Ο.Κ.

210 9216988

210 9216988

 

Σ.Ε.Π.Ο.Α.

210 9238914

210 9243482

 

Σ.Ε.Σ.Ο.Α.

 

210 3564462

 

Σ.Μ.Α.Ο.Α.

210 9226988

210 9226165

 

Σ.Ο.Α.Ο.Α.

 

210 9229093

 

Σ.Τ.Ε.Π.Ο.Α.

210 3562681

210 3562830

 

Σ.Τ.Ε.Π.Υ.Ο.Α.

 

210 3564415

 

Σ.Τ.Ε.Χ.Α.Μ.

210 9238760

210 9226205

 

Σ.Τ.Ο.Α.

 

210 3564462

 

Σ.Ε.Ο.Α.Ε.

 

210 3565256

 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ

 

210 9602403

 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ

 

210 8931855